Aktualności

Palące Słowa – warsztaty edukacyjne

Metis

Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem.
Zgodnie z konfucjańskim przesłaniem prowadzimy cykl warsztatowy dla pedagogów poświęcony problemowi mowy nienawiści i hejterstwa w Internecie.
Spotkania organizowane są przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach (www.metis.pl).

Warsztaty powstały w ramach projektu Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie, który zmierzał do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści w sieci.
Projekt współfinansowany był ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Uczestnicy spotkań rozpoznają zjawisko mowy nienawiści i hejterstwa w internecie na płaszczyźnie socjologicznej i kulturowej. Pracujemy w oparciu o interaktywne formy warsztatowe, w tym m.in: edukacja problemowa, burza mózgów, drama.

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy i animatorzy Stowarzyszenia ASK – Mariola Jakacka i Piotr Dominiak, którzy są jednocześnie autorami cyklu warsztatowego. Warsztaty realizowane są w okresie: X 2015 – IV 2016.

Informacje o projekcie Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie dostępne są na stronie www.niehejtuje.com.

Ze słowniczka pojęć:

Mowa nienawiści to werbalne narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wiek, orientacja psychoseksualna czy światopogląd religijny.

Hejterstwo to rozpowszechniona głównie wśród użytkowników internetu forma używania języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu.

Bo liczy się Kultura! Tym razem Kultura Słowa!

Fot.: Stowarzyszenie ASK.