Projekty

Aktualności Projekty

FRU Festiwal w Raciborzu

plakat_top

11 czerwca 2017 r. na ulicy Długiej w Raciborzu będzie gościła sztuka i tylko sztuka. Stowarzyszenie ASK organizuje tego dnia Festiwal Raciborskiej Ulicy FRU z udziałem Żywych Rzeźb, artystów Capoiery, szczudlarzy, ulicznych muzyków.

Więcej
Projekty

Światło na Park. Artystyczna rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego w Raciborzu

swiatlo

 Ogród Jordanowski w Raciborzu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Obecnie jest mocno zdewastowany i niefunkcjonalny.

Więcej
Projekty

Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie.

EOG_bannerek2

Działanie zmierzające do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści w sieci na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego.

W ramach projektu stworzony zostanie specjalny portal, na którym będą opisywane przejawy internetowej agresji słownej. Obsługiwać go będą przeszkoleni dziennikarze młodzieżowi, których zadaniem będzie wyszukiwanie, rozpoznawanie i opisywanie konkretnych przypadków mowy nienawiści.
We współpracy z mediami lokalnymi opracowane zostaną procedury przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie, w szkołach przeprowadzony zostanie cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia, a na zakończenie projektu, wspólnie z młodzieżą szkolną opracowana zostanie i przeprowadzona kampania społeczna zachęcającą do odpowiedzialności za słowa publikowane w Internecie. Czas realizacji projektu: 01 kwiecień 2014 – 15 lipiec 2015. Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Więcej informacji o projekcie: www.niehejtuje.com

Więcej
Projekty

Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska

50_b

Projekt badawczy zmierzający do ustalenia i zaprezentowania w formie raportu inicjatyw kulturalnych dedykowanych osobom powyżej 50 roku życia realizowanych na obszarach wiejskich województwa śląskiego. W ramach przygotowanego raportu wypracowane zostaną rekomendacje odnośnie pożądanego kształtu polityki lokalnej i regionalnej dotyczącej działań kulturalnych realizowanych na terenach wiejskich skierowanych do osób powyżej 50 roku życia. Czas realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2014. Więcej informacji o projekcie: www.stowarzyszenieask.pl

Więcej
Projekty

Telewizja Internetowa. Monitoring grantów kulturalnych

subkultura-600x400
 Celem projektu jest monitoring badawczy trybu i sposobu przyznawania przez administrację samorządową grantów na zadania z dziedziny kultury w pięciu miastach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: w Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Żorach i Wodzisławiu Śląskim. Jednocześnie w ramach działań prowadzona jest dyskusja przedstawicieli lokalnego sektora pozarządowego z dziedziny kultury, administracji samorządowej oraz mediów nt. wypracowania standardów współpracy w zakresie dotowania zadań publicznych w sferze kultury. Czas realizacji projektu: październik 2013 – maj 2014. Strona projektu: http://www.sub-kultura.pl/
Więcej
Projekty

Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff

p.txt
Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff- projekt był realizowany od maja do grudnia 2013 roku . Miał na celu podniesienie kwalifikacji i aktywizację organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego. W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych takich jak szkolenia i spotkania doradcze, przyznaliśmy 5 mikrodotacji na realizację inicjatyw kulturalnych,a ich twórców objęliśmy wsparciem animacyjnym. Poza tym spotykaliśmy się na Kawiarenkach Kulturalnych, gdzie dyskutowaliśmy o kondycji kultury w Subregionie.
Projekt zrealizowaliśmy dzięki wsaprciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środkom Województwa Śląskiego.
Strona projektu: projekt-kickoff.blogspot.com
Więcej
Projekty

Śląski Notes Historyczny

zeszyty_historyczne_ok_adka
w 2011 roku,we współpracy z Raciborskim Centrum Badań Historycznych, wydaliśmy  naukową publikację „Śląski Notes Historyczny”. Celem było spopularyzowanie historii i tradycji kulturowych Śląska, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu o jego przeszłości w kontekście wielokulturowości,kształtowanie postaw patriotycznych oraz wypromowanie regionu jako miejsca o bogatych tradycjach kulturowych i artystycznych.

Projekt sfinansowaliśmy ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Narodowego Centrum Kultury.

 

Więcej
Projekty

Szkoła Menadżerów Kultury

logo SMK

to projekt, który realizowaliśmy od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010. Dzięki niemu grupa 20 młodych animatorów kultury, artystów i aktywistów podniosła swoje kompetencje w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Projekt ten uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO.

Więcej
Projekty

Sąsiedzi – A Je To. Rozwój Stosunków Polsko – Czeskich.

plakat na strone ASKu

To przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w 2009 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wspaniałomyślni urzędnicy ministerialni dofinansowali nasze wizyty studyjne, podczas których uczyliśmy się metod pracy czeskich organizacji pozarządowych, a na koniec zaprosiliśmy ich do nas na międzynarodową konferencję dotyczącą stosunków Polsko – Czeskich. Dzięki realizacji tego projektu wydaliśmy także katalog prezentujący wybrane organizacje pozarządowe z Czech i Polski.

Więcej
Projekty

W Krainie Zabaw

w Krainie Zabaw
projekt ten realizowaliśmy od jesieni 2009 r. do wiosny 2010 r. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu fundacji im. Stefana Batorego oraz ekipie współpracujących z nami profesjonalnych instruktorów artystycznych pod kierownictwem Grażyny Tabor, reżyserki teatralnej i aktorki.
Dzięki realizacji tego zadania grupa kilkunastu niepełnosprawnych dzieci z Raciborza miała okazję uczestniczyć przez kilka miesięcy w warsztatach teatralnych i plastycznych, aby na koniec zaprezentować zdobyte przez siebie umiejętności podczas happeningu w Parku im. Miasta Roth, zlokalizowanym w sercu Raciborza.
Więcej
1 2