Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff

p.txt
Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff- projekt był realizowany od maja do grudnia 2013 roku . Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i aktywizację organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego.W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych takich jak szkolenia i spotkania doradcze, przyznaliśmy 5 mikrodotacji na realizację inicjatyw kulturalnych,a ich twórców objęliśmy wsparciem animacyjnym.

Poza tym spotykaliśmy się na Kawiarenkach Kulturalnych, gdzie dyskutowaliśmy o kondycji kultury w Subregionie.Projekt zrealizowaliśmy dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środkom Województwa Śląskiego.

Strona projektu: www.projekt-kickoff.com