O ASKu

RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE ASK – KIM JESTEŚMY?

ASK tworzą ludzie energiczni, kreatywni z niekonwencjonalnymi pomysłami i niecodziennym spojrzeniem na rzeczywistość. Naszą główną wartością jest tworzenie i promowanie szeroko rozumianej kultury. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Działamy od 2004r.

Realizujemy projekty kulturalne i społeczne. Zajmujemy się animacją kulturalną i społeczną, edukacją dzieci i młodzieży, projektami międzypokoleniowymi.

Organizujemy wydarzenia, akcje i imprezy społeczno-artystyczne w przestrzeni miasta. Rozwijamy kulturę pozainstytucjonalną. Dla naszych działań szukamy nieprzeciętnej formy. Sztandarowe inicjatywy ASK, to: Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało. Duch. Miasto”, „Masa Krytyczna”, piknik „Światło na Park”.

Włączamy się w inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym. Integrujemy przedstawicieli różnych środowisk i rozwijamy ich współpracę. Angażujemy się w kreowanie lokalnej polityki kulturalnej.

Dzielimy się wiedzą. Prowadzimy warsztaty, szkolenia i treningi.