Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie

EOG_bannerek2-2

Meritum projektu był monitoring i przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie na terenie 5 miast subregionu zach. woj. śląskiego: Rybnik, Wodzisław Śl., Żory, Jastrzębie Zdr., Racibórz poprzez prowadzenie portalu www.niehejtuje.com z udziałem 5 młodych dziennikarzy.

W ramach działań projektowych:

 • Przeprowadziliśmy cykl spotkań informacyjnych i warsztatów dot. mowy nienawiści i hejterstwa w szkołach średnich.
 • Wypracowaliśmy z uczestnikami młodzieżowych grup warsztatowych kampanię społeczną „Hamulec uprzedzeń”.
 • Wraz z przedstawicielami lokalnych mediów opracowaliśmy deklarację mediów przeciw mowie nienawiści.
 • Powstał portal dziennikarstwa obywatelskiego www.niehejtuje.com poświęcony przeciwdziałaniu mowie nienawiści i promowaniu kultury słowa w Internecie. Portal redagowali dziennikarze młodzieżowi zrekrutowani i przeszkoleni w ramach projektu. Redaktorem naczelnym portalu był Mariusz Juszczyk.
 • Opracowana została publikacja „Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie” ze szczegółowym omówieniem projektu oraz z rozważaniami na temat mowy nienawiści i hejterstwa.

Poprzez realizację projektu daliśmy młodzieży możliwość praktycznego działania w zwalczaniu mowy nienawiści w sieci, podnosząc ich świadomość i dotarliśmy z informacją o szkodliwości tej mowy do mieszkańców regionu.

Wartością naszych działań było podjęcie dyskusji na temat mowy nienawiści w naszym rejonie oraz uruchomienie współpracy międzyinstytucjonalnej. W projekt zaangażowało się kilkanaście szkół z terenu subregionu zachodniego, kadra pedagogiczna, a także przedstawiciele Policji.

W ramach projektu „Palące Słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie” wypracowaliśmy dwa scenariusze warsztatów, które podejmują problematykę mowy nienawiści i hejterstwa w Internecie. Warsztaty te mają charakter profilaktyczny. Ich uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie przyczyn i skutków psycho-społecznych, a także konsekwencji prawnych obu problemów. Warsztaty pobudzają do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji. Pomagają też młodym ludziom rozpoznać, kiedy sami stają się autorami lub ofiarami mowy nienawiści czy hejterstwa.

Warsztat „Mowa Nienawiści”
Celem warsztatu jest pobudzenie do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Pobierz scenariusz warsztatu

Warsztat „Hate-delete”
Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska.

Pobierz scenariusz warsztatu

Czas realizacji projektu: kwiecień 2014 – lipiec 2015. Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Projekt zakończyła konferencja podsumowująca z udziałem ponad 100 uczestników, która odbyła się 24.06.2015 r. w Rybniku. Relacja z konferencji.

 

Fot.: Alina Luterek, Leszek Szczasny, Beata Matuszek.

W ramach kampanii społecznej „Hamulec uprzedzeń” powstały prace artystyczne i produkcje filmowe zrealizowane przez uczniów oraz z zaangażowaniem pedagogów i dyrekcji 10 szkół ponadgimnazjalnych:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
 • V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu
 • Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławia Staszica w Jastrzębiu-Zdroju
 • V Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Żorach
 • Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim.

Kampanię koordynowała Mariola Jakacka, animatorka Stowarzyszenia ASK.