PALĄCE SŁOWA

„Palące Słowa” to cykl warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych poświęcony problemowi mowy nienawiści i hejterstwa w Internecie.


WARSZTAT „Mowa Nienawiści”
Celem warsztatu jest pobudzenie do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści w internecie.

Bezpośrednie efekty warsztatów – uczestnicy potrafią rozpoznać i zdefiniować mowę nienawiści – przyczyny i skutki psycho-społeczne oraz konsekwencje prawne i społeczne.

Pośrednie efekty warsztatów – uczestnicy nabywają umiejętności:
– współpraca w grupie;
– komunikacja bez agresji;
– podjęcie i prowadzenie dyskusji;
– wypracowanie własnego zdania i prezentacja publiczna;
– elastyczne podejmowanie decyzji;
– kompetencje kulturowe i międzykulturowe;
– wrażliwość społeczna i międzykulturowa.

Metody i techniki – warsztat prowadzony jest metodami wywołującymi zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o osobiste doświadczenie:
– praca w małych grupach – World cafe;
– metoda ról / drama / symulacja;
– dyskusja grupowa;
– film;
– mapa myśli;
– burza mózgów;

Profil uczestników: grupa 10- 15 osób.
Przedział wiekowy: dzieci i młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, dorośli, seniorzy.


WARSZTAT „Hate-delete”
Celem warsztatu jest podniesienie świadomości dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie.

Bezpośrednie efekty warsztatów – uczestnicy potrafią rozpoznać i zdefiniować hejt, poznają przyczyny i skutki psycho-społeczne oraz konsekwencje prawne i społeczne.

Pośrednie efekty warsztat warsztatów – uczestnicy nabywają umiejętności:
– refleksja wielopłaszczyznowa dzięki wcieleniu się w różne role;
– współpraca w grupie;
– komunikacja bez agresji,
– negocjacje;
– podjęcie i prowadzenie dyskusji;
– wypracowanie własnego zdania i prezentacja publiczna;
– elastyczne podejmowanie decyzji.

Metody i techniki – warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie:
– praca w małych grupach – World cafe;
– metoda ról / drama / symulacja;
– dyskusja;
– sąd nad problemem;
– film;
– mapa myśli;
– burza mózgów;

PROFIL UCZESTNIKÓW: grupa 10- 15 osób.
Przedział wiekowy: dzieci i młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, dorośli, seniorzy.


FORMUŁA OBU WARSZTATÓW:
– wariant podstawowy – 2 godziny,
– wariant rozszerzony – do indywidualnych uzgodnień.

Warsztaty „Mowa nienawiści” i „Hate Delete” realizowane były w ramach projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”, w okresie od kwietnia 2014 do lipca 2015 r.

Kontakt w sprawie warsztatów:
email: warsztaty.ask@gmail.com
tel.: 515 93 43 35

Zobacz film „Hejterowo” zrealizowany w ramach kampanii społecznej „Hamulec uprzedzeń„.