Partnerzy

Przystanek Kulturalny KONIEC ŚWIATAwww.koniec-swiata.com
Miejsce, w którym Stowarzyszenie ASK ma siedzibę. To klub artystyczno-muzyczny, oaza podróżnicza i centrum kultury offowej. W Przystanku znajduje się Galeria „Za Szafą”, scena muzyczna oraz pub z najwyższej jakości serwisem barmańskim i oryginalną ofertą gastronomiczną.

Śląska Sieć Trzeciego Sektora – www.slaskasiec.pl
Śląska Sieć 3 Sektora” stanowi forum współpracy, wymiany opinii i zasobów, obejmujące całe województwo śląskie. Bazując na wspólnych zasadach, celach i wartościach oraz działając w oparciu o wysokie standardy formalno-prawne, przejrzystości i etyczne, sieć skupia ponad 30 organizacji pozarządowych z 19 powiatów województwa śląskiego.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach – www.metis.pl
METIS jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i priorytetami MENu i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA – www.zrodla.pl
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot – www.pracownia.org.pl
Pracownia jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego  – www.fopsz.slask.pl
czyli FOPSZ, to oficjalnie zarejestrowana federacja/związek stowarzyszeń, działająca na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych z naszego regionu. Nasze Stowarzyszenie jest jednym z trzech pierwszych członków-założycieli federacji, a nasz prezes, Piotr Dominiak, jest także członkiem zarządu i skarbnikiem tego wewnątrzsektorowego partnerstwa.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznym (CRIS) – www.cris.org.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, która poprzez swoją działalność buduje kapitał społeczny, inspiruje i wspiera aktywność obywatelską.