Puste Miejsce. Tu Byli Żydzi

projekt_ydowski_ulotka
Projekt „Puste miejsca. Tu byli Żydzi.”, realizowany od września 2008 r. do kwietnia 2009 r., miał na celu przypomnienie o raciborskich Żydach, społeczności, która choć dziś zapomniana, jeszcze kilkadziesiąt lat temu miała istotny wpływ na oblicze miasta.

W projekt zaangażowana została młodzież z raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, która zrealizowała film, na który złożyły się zarejestrowane wspomnienia o raciborskich Żydach opowiedziane przez dzisiejszych raciborzan.

Projekt wsparła Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego.