Śląski Notes Historyczny

zeszyty_historyczne_ok_adka

W 2011 roku, we współpracy z Raciborskim Centrum Badań Historycznych, wydaliśmy naukową publikację „Śląski Notes Historyczny”.

Celem projektu było spopularyzowanie historii i tradycji kulturowych Śląska, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu o jego przeszłości w kontekście wielokulturowości, kształtowanie postaw patriotycznych oraz wypromowanie regionu jako miejsca o bogatych tradycjach kulturowych i artystycznych.

Projekt sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Narodowego Centrum Kultury.