Szkoła Menadżerów Kultury

logo SMK

Założeniem projektu była edukacja młodych animatorów kultury oraz artystów z terenu województwa śląskiego w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej, a także rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego do prowadzenia działań artystycznych.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Śląskiego. Projekt realizowany był od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r.