TRENING KREATYWNOŚCI

Celem treningu jest rozwój zdolności kreatywnych pozwalających odkrywać innowacyjne ścieżki działania na bazie starych zasobów. Pozwala wyjść poza znane schematy myślenia i działania oraz zwiększyć ich efektywność.

Trening ten jest bardzo pomocny m.in. w procesach kreowania marek, produktów czy usług, ale także w organizowaniu sytuacji interpersonalnych, dokonywaniu zmian w zespole czy określaniu nowych celów bądź strategii działaniaDzięki temu treningowi problemy przestają być trudnościami, a stają się wyzwaniami.

Trening uczy zdolności kreatywnego myślenia, czyli takiego, które pozwala generować nowe i odkrywcze pomysły, a także innowacyjne rozwiązania starych problemów. Rozwija on zdolności myślenia pytajnego (postrzeganie problemów, formułowanie pytań problemowych, redefiniowanie problemów), kombinacyjnego (asocjacyjnego – kojarzenie starych pomysłów w nowy sposób, personifikacja, wywoływanie zdarzeń przypadkowych, dostrzeganie podobieństw, zapośredniczanie) oraz transformacyjnego (reintegracja różnych elementów wg. nietypowych zasad, multiplikacja, perseweracja, schematyzacja, metamorfoza, animacja, inwersja barwna, konwersja).

Bezpośrednie efekty treningu – proces treningowy zwiększa zdolność uczestników do działania kreatywnego – przesuwa ich koncentrację z „trudności” na „rozwiązania”; daje konkretne narzędzia kreatywnej pracy nad nowymi i starymi zadaniami; techniki treningowe ułatwiają nowe spojrzenie na stare problemy.

Metody i techniki – trening jest w całości oparty na pełnym zaangażowaniu uczestników, wykorzystuje całą gamę technik aktywizujących, m.in.:
– eksperyment grupowy,
– gra symulacyjna,
– drama,
– działanie parateatralne,
– wizualizacja,
– działanie ruchowe,
– socjometria zespołu,
– działanie grupowe /rywalizacja-kooperacja/,
– doświadczenie badawcze,
– debata.

Profil uczestników: grupa 8-14 osób.
Przedział wiekowy: od 16 lat.

Formuła warsztatów:
– wariant podstawowy – 2 godziny,
– wariant rozszerzony – do indywidualnych uzgodnień.

Kontakt w sprawie warsztatów:
email: warsztaty.ask@gmail.com
tel.: 515 93 43 35

Fot.: L. Szczasny.