TRENING TWÓRCZOŚCI

Celem treningu twórczości jest uruchomienie procesów twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Proces treningowy rozbudza różne formy myślenia (dedukcyjne, indukcyjne, skojarzeniowe, abstrakcyjne), pozwalając na szersze i odmienne niż dotychczas spojrzenie na stare problemy. Trening pozwala przezwyciężać przeszkody na drodze procesu twórczego, m.in. poprzez naukę widzenia inaczej, osłabiania wewnętrznej cenzury, rozwój twórczej samooceny czy zdolności funkcjonowania w nowych rolach.

Bezpośrednie efekty treningu – uczestnicy poznają i potrafią stosować różne formy myślenia sprzyjającego twórczej aktywności; uczestnicy potrafią znaleźć nowe zastosowania dla dobrze znanych przedmiotów/ zjawisk/ czynności; uczestnicy potrafią generować szereg pomysłów dla rozwiązania wybranych problemów.

Metody i techniki – trening jest w całości oparty na pełnym zaangażowaniu uczestników, wykorzystuje całą gamę technik aktywizujących, m.in.:
– eksperyment grupowy,
– gra symulacyjna,
– drama,
– działanie parateatralne,
– wizualizacja,
– działanie ruchowe,
– socjometria zespołu,
– działanie grupowe /rywalizacja-kooperacja/,
– doświadczenie badawcze,
– debata.

Profil uczestników: grupa 8-14 osób.
Przedział wiekowy: od 16 lat.

Formuła warsztatów:
– wariant podstawowy – 2 godziny,
– wariant rozszerzony – do indywidualnych uzgodnień.

Kontakt w sprawie warsztatów:
email: warsztaty.ask@gmail.com
tel.: 515 93 43 35

Fot.: L. Szczasny.