Warsztaty ekologiczne

TEMATYKA WARSZTATÓW:

  •  „Lekcja z klimatem” – zmiany klimatu, smog wokół nas, emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom.
  • „Woda nas uwodzi” – kurczenie się zasobów wody, zanieczyszczenia wód naturalnych, oszczędzanie wody na co dzień.
  • „Globalne Śniadanie” – globalna i przemysłowa produkcja żywności – skutki dla ludzi i środowiska naturalnego, nierówny dostęp do żywności, świadome wybory konsumenckie – zdrowe i przyjazne ludziom oraz środowisku produkty spożywcze.
  • „Nauka idzie w las” – zanik różnorodności biologicznej w środowisku, zrównoważone metody ochrony przyrody, świadome korzystanie z zasobów natury.

METODOLOGIA:
Warsztaty prowadzone są metodą „Cyklu Kolba”, której fundamentami są cztery odmienne sposoby przyswajania informacji:
• doświadczanie określonej sytuacji lub zjawiska,
• refleksja uczestników,
• odniesienie wniosków uczestników do teorii i faktów z obszaru danego zagadnienia,
• zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

PROFIL UCZESTNIKÓW: grupa 10 – 15 osób.
Przedział wiekowy: dzieci i młodzież szkolna, studenci, dorośli, seniorzy.


FORMUŁA WARSZTATÓW:
– wariant podstawowy – 6 godzin – 2 spotkania warsztatowe,
– wariant rozbudowany – do indywidualnych uzgodnień.

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających certyfikaty ukończenia kursów trenerskich z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej prowadzonych m.in. przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot.